19 October 2020

วิธีการใช้งานถังดับเพลิง

วิธีใช้ถังดับเพลิง ถังดับเพลิงมีกี่ประเภท ใช้งานอย่างไรให้ถูกต้อง มาดู 5 วิธีใช้ถังดับเพลิง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อความปลอดภัยของทุกคนกัน

วิธีการใช้งานถังดับเพลิง

วิธีใช้ถังดับเพลิง ถังดับเพลิงมีกี่ประเภท ใช้งานอย่างไรให้ถูกต้อง มาดู 5 วิธีใช้ถังดับเพลิง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อความปลอดภัยของทุกคนกัน


How To Use Fire Extinguisher
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิง
ดึง ทำการดึงสายฉีดจากที่เก็บ
Draw out the hose
ปลด ทำการดึงสลักเพื่อปลดล็อควาล์วที่หัวถัง
Pull out safety pin
กด ทำการกดก้านฉีดเพื่อทำการฉีดสารเคมีออกมาพร้อมจับปลายสายให้แน่น
Squeeze the handle
ส่าย เข้าใกล้ 2-4 เมตร ด้านเหนือลม พร้อมฉีดไปยังฐานของไฟ โดยส่ายสายฉีดไปมาซ้าย-ขวา จนเปลวไฟดับสนิท
Sweep side to side at base of fireHow To Inspect Fire Extinguisher
วิธีการตรวจเช็คสภาพเครื่องดับเพลิง
รูปที่ 1 เข็มอยู่ในช่องพื้นที่ “สีเขียว” แสดงว่า “เครื่องดับเพลิงอยู่ในสภาพปกติ” พร้อมใช้งาน
รูปที่ 2 เข็มอยู่ในช่องพื้นที่ “สีแดง” ด้านซ้ายหรือขวา แสดงว่า “เครื่องดับเพลิงอยู่ในสภาพขัดข้อง”
ต้องรีบทำการบรรจุน้ำยาดับเพลิงใหม่ทันที
หมายเหตุ: กรณีของเครื่องดับเพลิง ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งไม่มีมาตรวัดแรงดัน (Pressure Gauge) ให้ตรวจสอบโดยการชั่งน้ำหนักเทียบกับค่าที่ระบุไว้ที่ถังทุกระยะ 6 เดือน หากลดต่ำกว่า 90% ควรนำไปบรรจุน้ำยาดับเพลิงใหม่