19 October 2020

วิธีการใช้เครื่องดับเพลิง

เครื่องดับเพลิงที่เรามีอยู่นั้น ใช้งานอย่างไรให้ถูกต้อง มาดูวิธีใช้เครื่องดับเพลิง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อความปลอดภัยของทุกคนกัน

วิธีการใช้เครื่องดับเพลิง

เครื่องดับเพลิงที่เรามีอยู่นั้น ใช้งานอย่างไรให้ถูกต้อง มาดูวิธีใช้เครื่องดับเพลิง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อความปลอดภัยของทุกคนกัน