ชุดดับเพลิง

ชุดดับเพลิง ภายนอกอาคาร แบบ 1

เสื้อดับเพลิงคลุมถึงเข่า ตะขอสับ (สีเหลือง, สีส้ม) มีแถบสะท้อนแสงหน้า-หลัง (แบบ # 1)

MORE DETAIL

ชุดดับเพลิง ภายนอกอาคาร แบบ 2

เสื้อดับเพลิงพร้อมกางเกงดับเพลิงสีส้ม มีแถบสะท้อนแสงหน้า-หลัง (แบบ # 2)

MORE DETAIL

ชุดดับเพลิง ภายนอกอาคาร แบบ 3

ชุดดับเพลิงแบบชุดหมี(สีส้ม, สีกรมท่า, สีแดง) มีแถบสะท้อนแสง หน้า-หลัง (แบบ # 3)

MORE DETAIL

ชุดดับเพลิง ภายในอาคาร ตามมาตรฐาน NFPA

ชุดดับเพลิง ภายในอาคาร ตามมาตรฐาน NFPA เหมาะสำหรับการใช้งานในการผจญเพลิงภายในอาคาร

MORE DETAIL

ชุดดับเพลิง ภายนอกอาคาร แบบ 1

เสื้อดับเพลิงคลุมถึงเข่า ตะขอสับ (สีเหลือง, สีส้ม) มีแถบสะท้อนแสงหน้า-หลัง (แบบ # 1)

MORE DETAIL

ชุดดับเพลิง ภายนอกอาคาร แบบ 2

เสื้อดับเพลิงพร้อมกางเกงดับเพลิงสีส้ม มีแถบสะท้อนแสงหน้า-หลัง (แบบ # 2)

MORE DETAIL

ชุดดับเพลิง ภายนอกอาคาร แบบ 3

ชุดดับเพลิงแบบชุดหมี(สีส้ม, สีกรมท่า, สีแดง) มีแถบสะท้อนแสง หน้า-หลัง (แบบ # 3)

MORE DETAIL

ชุดดับเพลิง ภายในอาคาร ตามมาตรฐาน NFPA

ชุดดับเพลิง ภายในอาคาร ตามมาตรฐาน NFPA เหมาะสำหรับการใช้งานในการผจญเพลิงภายในอาคาร

MORE DETAIL