25 August 2021

พนักงาน IMPERIAL ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 เข็ม ครบ 100%

พนักงาน บริษัทเครื่องดับเพลิงอิมพีเรียล ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 เข็ม

พนักงาน IMPERIAL ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 เข็ม ครบ 100%

พนักงาน บริษัทเครื่องดับเพลิงอิมพีเรียล ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 เข็ม


ข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมด


Thailand Safe@Work #35 ประจำปี 2023

Thailand Safe@Work #35 ประจำปี 2023

บรรยากาศภายในงาน “THAILAND SAFE@WORK #35” ภายในบูธของ Imperial ซึ่งในปีนี้เราได้เปิดตัวสินค้าใหม่ และให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและระงับอัคคีภัย สร้างความปลอดภัยให้ชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น กระทรวงแรงงาน โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ได้จัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2023 นี้เป็น “งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 35” ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ภายใต้แนวคิด ร่วมสร้างวัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน (Forward Culture of Prevention for Safety Thailand) ภายในงานนี้มีการจัดนิทรรศการ การสัมนา การแสดงผลงาน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยมากมาย ซึ่งบริษัท เครื่องดับเพลิงอิมพีเรียล จำกัด ได้จัดบูธที่ให้ความรู้ และจัดแสดงสินค้าใหม่ เครื่องดับเพลิงและผ้าห่มกันไฟ AVD สำหรับดับเพลิงไหม้ที่เกิดจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนภายในงานเป็นที่แรก ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ชมที่เข้ามาร่วมงานได้อย่างดีเยี่ยม

14 December 2023

154