เครื่องดับเพลิงชนิด CO2

เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ยี่ห้อ BUCKEYE ขนาด 5 ปอนด์

ผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับมาตรฐาน UL

MORE DETAIL

เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ยี่ห้อ BUCKEYE ขนาด 10 ปอนด์

ผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับมาตรฐาน UL

MORE DETAIL

เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ยี่ห้อ BUCKEYE ขนาด 15 ปอนด์

ผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับมาตรฐาน UL

MORE DETAIL

เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ยี่ห้อ BUCKEYE ขนาด 50 ปอนด์

ผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับมาตรฐาน UL

MORE DETAIL

เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ยี่ห้อ WIN ขนาด 5 ปอนด์

เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ยี่ห้อ วิน

MORE DETAIL

เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ยี่ห้อ WIN ขนาด 10 ปอนด์

เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ยี่ห้อ วิน

MORE DETAIL

เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ยี่ห้อ WIN ขนาด 15 ปอนด์

เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ยี่ห้อ วิน

MORE DETAIL

เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ยี่ห้อ WIN ขนาด 50 ปอนด์

เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ยี่ห้อ วิน

MORE DETAIL

เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ยี่ห้อ BUCKEYE ขนาด 5 ปอนด์

ผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับมาตรฐาน UL

MORE DETAIL

เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ยี่ห้อ BUCKEYE ขนาด 10 ปอนด์

ผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับมาตรฐาน UL

MORE DETAIL

เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ยี่ห้อ BUCKEYE ขนาด 15 ปอนด์

ผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับมาตรฐาน UL

MORE DETAIL

เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ยี่ห้อ BUCKEYE ขนาด 50 ปอนด์

ผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับมาตรฐาน UL

MORE DETAIL

เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ยี่ห้อ WIN ขนาด 5 ปอนด์

เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ยี่ห้อ วิน

MORE DETAIL

เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ยี่ห้อ WIN ขนาด 10 ปอนด์

เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ยี่ห้อ วิน

MORE DETAIL

เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ยี่ห้อ WIN ขนาด 15 ปอนด์

เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ยี่ห้อ วิน

MORE DETAIL

เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ยี่ห้อ WIN ขนาด 50 ปอนด์

เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ยี่ห้อ วิน

MORE DETAIL