เจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยที่มีการฝึกอบรม
ดับไฟแบบเสมือนจริง ด้วยระบบ
Virtual Reality (VR)

เจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยที่มีการฝึกอบรม
ดับไฟแบบเสมือนจริง ด้วยระบบ
Virtual Reality (VR)

VR ย่อมาจาก Virtual Reality

เป็นเทคโนโลยีที่จำลองสถานที่และสถานการณ์ขึ้นมาเป็นเปรียบเสมือนจากจินตนาการ โดยสามารถโต้ตอบกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมองค์ประกอบที่จำลองขึ้นมาผ่านจากอุปกรณ์ VR ให้ความรู้สึกราวกับผู้ทดสอบได้ไปอยู่ในสถานที่นั้นๆ เพื่อสามารถเลือกใช้เครื่องดับเพลิงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์จำลอง ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้อย่างปลอดภัย และสอดคล้องกับสถานการณ์จริงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต แฝงไปด้วยความเพลิดเพลินกับการฝึก ด้วยนวัตกรรมที่มีความทันสมัยมากที่สุด และเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศทั่วกัน

หมายเหตุ

การฝึกอบรมด้วย VR ไม่ได้รวมอยู่ในหลักสูตร

*หากต้องการเข้ารับการฝึกอบรมด้วยอุปกรณ์ VR
รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนลงทะเบียนหลักสูตร