เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม

เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม ยี่ห้อ IMPERIAL ขนาด 9 ลิตร ฉลากเขียว

ได้รับมาตรฐานฉลากเขียว TGL-42-R1-13 และได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 882-2532

MORE DETAIL

เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม ยี่ห้อ IMPERIAL ขนาด 9 ลิตร ฉลากเขียว

ได้รับมาตรฐานฉลากเขียว TGL-42-R1-13 และได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 882-2532

MORE DETAIL