เครื่องดับเพลิง Automatic (Sprinkler Type)

เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์

เครื่องดับเพลิงชนิดอัตโนมัติ แบบติดตั้งเพดาน ชนิดผงเคมีแห้ง

MORE DETAIL

เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติชนิดสารสะอาด HALOTRON I (ฮาโลตรอน วัน) ขนาด 10 ปอนด์

เครื่องดับเพลิงชนิดอัตโนมัติ แบบติดตั้งเพดาน ชนิดสารสะอาด HALOTRON I

MORE DETAIL

เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์

เครื่องดับเพลิงชนิดอัตโนมัติ แบบติดตั้งเพดาน ชนิดผงเคมีแห้ง

MORE DETAIL

เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติชนิดสารสะอาด HALOTRON I (ฮาโลตรอน วัน) ขนาด 10 ปอนด์

เครื่องดับเพลิงชนิดอัตโนมัติ แบบติดตั้งเพดาน ชนิดสารสะอาด HALOTRON I

MORE DETAIL