เครื่องดับเพลิงชนิดสารสะอาด Halotron I

เครื่องดับเพลิงชนิดสารสะอาด ฮาโลตรอน วัน
ขนาด 2.2 ปอนด์

น้ำยาดับเพลิงสำหรับใช้ทดแทนสารฮาลอน 1211 โดยตรง และได้รับมาตรฐาน UL

MORE DETAIL

เครื่องดับเพลิงชนิดสารสะอาด ฮาโลตรอน วัน
ขนาด 5 ปอนด์

น้ำยาดับเพลิงสำหรับใช้ทดแทนสารฮาลอน 1211 โดยตรง และได้รับมาตรฐาน UL

MORE DETAIL

เครื่องดับเพลิงชนิดสารสะอาด ฮาโลตรอน วัน ขนาด 10 ปอนด์

น้ำยาดับเพลิงสำหรับใช้ทดแทนสารฮาลอน 1211 โดยตรง และได้รับมาตรฐาน UL

MORE DETAIL

เครื่องดับเพลิงชนิดสารสะอาด ฮาโลตรอน วัน ขนาด 15 ปอนด์

น้ำยาดับเพลิงสำหรับใช้ทดแทนสารฮาลอน 1211 โดยตรง และได้รับมาตรฐาน UL

MORE DETAIL

เครื่องดับเพลิงชนิดสารสะอาด ฮาโลตรอน วัน ขนาด 50 ปอนด์

น้ำยาดับเพลิงสำหรับใช้ทดแทนสารฮาลอน 1211 โดยตรง และได้รับมาตรฐาน UL

MORE DETAIL

เครื่องดับเพลิงชนิดสารสะอาด ฮาโลตรอน วัน ขนาด 100 ปอนด์

น้ำยาดับเพลิงสำหรับใช้ทดแทนสารฮาลอน 1211 โดยตรง และได้รับมาตรฐาน UL

MORE DETAIL

เครื่องดับเพลิงชนิดสารสะอาด ฮาโลตรอน วัน
ขนาด 2.2 ปอนด์

น้ำยาดับเพลิงสำหรับใช้ทดแทนสารฮาลอน 1211 โดยตรง และได้รับมาตรฐาน UL

MORE DETAIL

เครื่องดับเพลิงชนิดสารสะอาด ฮาโลตรอน วัน
ขนาด 5 ปอนด์

น้ำยาดับเพลิงสำหรับใช้ทดแทนสารฮาลอน 1211 โดยตรง และได้รับมาตรฐาน UL

MORE DETAIL

เครื่องดับเพลิงชนิดสารสะอาด ฮาโลตรอน วัน ขนาด 10 ปอนด์

น้ำยาดับเพลิงสำหรับใช้ทดแทนสารฮาลอน 1211 โดยตรง และได้รับมาตรฐาน UL

MORE DETAIL

เครื่องดับเพลิงชนิดสารสะอาด ฮาโลตรอน วัน ขนาด 15 ปอนด์

น้ำยาดับเพลิงสำหรับใช้ทดแทนสารฮาลอน 1211 โดยตรง และได้รับมาตรฐาน UL

MORE DETAIL

เครื่องดับเพลิงชนิดสารสะอาด ฮาโลตรอน วัน ขนาด 50 ปอนด์

น้ำยาดับเพลิงสำหรับใช้ทดแทนสารฮาลอน 1211 โดยตรง และได้รับมาตรฐาน UL

MORE DETAIL

เครื่องดับเพลิงชนิดสารสะอาด ฮาโลตรอน วัน ขนาด 100 ปอนด์

น้ำยาดับเพลิงสำหรับใช้ทดแทนสารฮาลอน 1211 โดยตรง และได้รับมาตรฐาน UL

MORE DETAIL