เครื่องดับเพลิงชนิด Wet Chemical (Class K)

เครื่องดับเพลิงชนิด WET CHEMICAL CLASS K ยี่ห้อ BUCKEYE ขนาด 6 ลิตร

ผลิตภัณฑ์จากประเทศอเมริกา ได้รับมาตรฐาน UL

MORE DETAIL

เครื่องดับเพลิงชนิด WET CHEMICAL CLASS K ยี่ห้อ BUCKEYE ขนาด 6 ลิตร

ผลิตภัณฑ์จากประเทศอเมริกา ได้รับมาตรฐาน UL

MORE DETAIL