ตู้เก็บสายส่งน้ำดับเพลิงแบบ FIRE HOSE RACK และอุปกรณ์ดับเพลิง

Complete Set Fire Hose Rack


DESCRIPTION

รายละเอียดอุปกรณ์ภายในชุด

  1. ตู้ใส่อุปกรณ์ดับเพลิงทำด้วยโลหะเหล็กพ่นสีแดง #18 บานประตู เปิด-ปิดได้ ขนาด 80 x 100 x 30 เซนติเมตร

  2. แองเกิ้ลวาล์วขนาด 1.5 นิ้ว

  3. สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดผ้าใบขนาด 1.5 นิ้ว x 100 ฟุต (30 เมตร) พร้อมข้อต่ออัดเกลียวอเมริกัน และหัวฉีดปรับฝอยชนิดทองเหลืองขนาด 1.5 นิ้ว

  4. แองเกิ้ลวาล์วขนาด 2.5 นิ้ว พร้อมข้อต่อทางจ่ายน้ำเขี้ยวเดี่ยวเกลียวนอกอเมริกันชนิดทองเหลือง และฝาอุดพร้อมโซ่

  5. เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด 10 ปอนด์ หรือ 15 ปอนด์

  6. บานพับยาวตลอด

  7. กุญแจล็อคกดเด้ง

  8. กระจกเซฟตี้หนา 4 มม.

หมายเหตุ : ไม่รวมอุปกรณ์เสริมสำหรับการติดตั้ง

หมายเหตุ: รับผลิตตู้ตามความต้องการ