25 August 2021

พนักงาน IMPERIAL ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 เข็ม ครบ 100%

พนักงาน บริษัทเครื่องดับเพลิงอิมพีเรียล ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 เข็ม

พนักงาน IMPERIAL ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 เข็ม ครบ 100%

พนักงาน บริษัทเครื่องดับเพลิงอิมพีเรียล ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 เข็ม


ข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมด